EDICTE de 22 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla parcial 06 Sector 20 destinat a ús residencial, anomenat Mas del Pou.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir