EDICTE de 22 de juliol de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar inicialment el Pla especial urbanístic de desenvolupament en sòl no urbanitzable (clau 25b) d’explotació de recursos naturals anomenat Creuet.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir