EDICTE de 22 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació de les Normes subsidiàries de planejament urbanístic de la Vall d’Aran pel que fa al sòl no urbanitzable.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir