EDICTE de 22 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació 3, per canvi de la qualificació urbanística, parcel·la 34, polígon 4.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir