EDICTE de 22 de febrer de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de l’àmbit del Pla parcial sector SUP-24.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir