EDICTE de 22 d’abril de 2015, sobre una resolució : Aprovar definitivament la Modificació de les normes urbanístiques del Pla general metropolità per a la regulació de l’ús recreatiu.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir