EDICTE de 21 de novembre de 2016, pel qual es fan públiques unes sentències dictades en el recurs contenciós administratiu ordinari núm. 7/2011 i en el recurs de cassació núm. 1763/2015. PMU Bon Repós.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir