EDICTE de 21 de juliol de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació puntual núm. 56 del Pla general d’ordenació urbana de desafectació de sòls per al canvi d’ubicació de l’enllaç de l’AP-7.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir