EDICTE de 21 de desembre de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació núm. 5 del POUM (canvi gàlib edificatori PPU j3 la Clapera).

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir