EDICTE de 21 d’abril de 2015, sobre una resolució: Aprovar definitivament Modificació puntual de les Normes urbanístiques del Pla general metropolità.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir