EDICTE de 2 de setembre de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 384/2008. POUM.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir