EDICTE de 2 de maig de 2016, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità al barri de Coll i Pujol.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir