EDICTE de 2 d’agost de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Mataró. Aprovar definitivament el Pla especial de la masia de can Carandini.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir