EDICTE de 19 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial per a la implantació d’una estació depuradora a can Cortés.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir