EDICTE de 19 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la construcció d’una planta de compostatge de residus al paratge Concellabre.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir