EDICTE de 19 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal referent a l’article 354.2, places d’aparcament en els establiments hotelers.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir