EDICTE de 19 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de protecció dels hàbitats de sorral a la PAU CS-1.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir