EDICTE de 18 de novembre de 2016, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació per a la millora de l’accessibilitat.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir