EDICTE de 18 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial per a la implantació de l’ús religiós, centres de culte, al carrer Rodés, 45.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir