EDICTE de 18 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de Biure. Aprovar definitivament la modificació puntual número 4 de les Normes subsidiàries.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir