EDICTE de 18 de març de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic d’una edificació industrial situada en sòl no urbanitzable en el veïnat de Panedes, 2.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir