EDICTE de 18 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació del Pla general en la regulació dels usos hotelers a la zona del nucli antic.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir