EDICTE de 18 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal número 1 al sòl no urbanitzable i a l’àmbit de protecció entorn del nucli urbà.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir