EDICTE de 18 de desembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual de les Normes subsidiàries per a la qualificació de nous serveis tècnics a la parcel·la 127 del polígon 3.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir