EDICTE de 18 de desembre de 2015, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general metropolità per a l’adaptació de la zonificació a la realitat existent als polígons industrials Fonollar-Sud Bullidor i Can Calderon.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir