EDICTE de 18 d’agost de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent al municipi de La Jonquera. Aprovar definitivament la Modificació puntual número 6 del POUM, usos urbanístics.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir