EDICTE de 18 d’abril de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial urbanístic del sector A.8 Roureda que afecta a l’illa E del polígon 1.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir