EDICTE de 17 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Corregir l’errada material existent en Pla especial urbanístic del Catàleg de masies i cases rurals, fitxes 410 i 590.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir