EDICTE de 17 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme : Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla parcial núm. 2, Poble Sec II, Subsector 1.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir