EDICTE de 17 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del PGOU a l’antiga fàbrica Bertrand i Serra.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir