EDICTE de 17 de juliol de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del POUM per excloure del Pre-catàleg d’elements d’interès definit a l’art. 115 de la normativa.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir