EDICTE de 17 de desembre de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme : Aprovar definitivament la modificació del Pla parcial del SUP-II, els Recs, quant a la separació dels altells interiors.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir