EDICTE de 17 d’abril de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació del Pla de millora urbana 85, carrers Cervantes, Zurbano, Ferran Casablancas i carretera de Barcelona (Àrea 50 del PEIPU).

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir