EDICTE de 16 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general de l’equipament al carrer del Remei de Dalt.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir