EDICTE de 16 de juny de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla especial de reforma interior, en l’àmbit de la UA 18-la Serreta II, polígon A.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir