EDICTE de 16 de juliol de 2015, sobre acords de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal XXIII a l’àmbit del PAU 16 Garraf Oest, del municipi de Sitges.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir