EDICTE de 16 de febrer de 2016, sobre una resolució: Aprovar definitivament la Modificació per a la creació d’un nou àmbit de sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local (7b) destinat a casal per a la gent gran a can Serra.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir