EDICTE de 16 de febrer de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la modificació de Normes Subsidiàries Clau 13.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir