EDICTE de 16 de desembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual Pla parcial urbanístic del Parc d’activitats econòmiques can Sant Joan.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir