EDICTE de 16 d’abril de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Donar-se per assabentada de la Sentència en el recurs contenciós administratiu núm. 2008/361 Pla especial de Torre Busquets.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir