EDICTE de 16 d’abril de 2015, sobre un acord de la Comissió d’Urbanisme: Denegar l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per a la regularització del projecte d’activitats en indústria d’obtenció d’oli vegetal al polígon 22, parcel·la 115.

Clica aquí per a veure la publicació oficial

Compartir