EDICTE de 15 d’octubre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla especial per a la mutació d’ús d’un equipament ubicat a l’avinguda Josep Tarradellas i Joan, números 171 i 177.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir