EDICTE de 15 de setembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual per a l’homogeneïtzació de les dimensions de les finques mínimes en el sòl urbà i urbanitzable.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir