EDICTE de 15 de juny de 2015, resolució que assenyala els dies per a la redacció de les actes prèvies a l’ocupació dels béns i drets afectats d’expropiació per l’execució urbanització de l’estesa de la línia elèctrica de 25kV.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir