EDICTE de 15 de juliol de 2015, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 213/2011. Pla de millora urbana Ciutadella 1.

Clica per a veure la publicació oficial

.

.

.

Compartir