EDICTE de 14 de juny de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament el Pla parcial urbanístic al sector industrial de can Bonastre.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir