EDICTE de 14 de desembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament la Modificació puntual del Pla general d’ordenació municipal referent a la regulació dels usos permesos en la subzona qualificada amb clau 4B.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir