EDICTE de 14 d’abril de 2016, pel qual es fa pública una sentència de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dictada en el recurs contenciós administratiu núm. 130/2005. PEZAL, port de Barcelona.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Altres anuncis, notícies i entrades del blog

Compartir