EDICTE de 13 de novembre de 2015, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme: Aprovar definitivament la Modificació puntual núm. 4 pel que fa exclusivament a les Modificacions puntuals número 2, 9, 11 i 13.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir