EDICTE de 13 de desembre de 2016, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme, Aprovar definitivament Modificació puntual 1/2016 de les Normes subsidiàries de planejament, referent a l’ús socio-assistencial: tanatoris i serveis funeraris.

Clica per a veure la publicació oficial

.

Compartir